Windykacja

Skuteczność i profesjonalizm

Kancelaria zapewnia odzyskiwanie indywidualnych należności oraz szybką i skuteczną windykację masowych portfeli wierzytelności. Oferuje również bieżącą obsługę nieograniczonej liczby spraw i prowadzenie postępowań zgodnie z obowiązującym prawem.

W odzyskaniu należności kluczowe jest rozpoznanie sytuacji majątkowej dłużnika przez podjęcie działań prewencyjnych – zabezpieczenie majątku poprzez wpisy hipotek, zastawów rejestrowych i szereg innych zabezpieczeń wierzytelności, ewentualnie po wyzbyciu się przezeń majątku – wniesienie skargi pauliańskiej.

Większość trudnych spraw można załatwić polubownie na drodze pozasądowej. Wymaga to jednak zaangażowania z obu stron konfliktu: zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Kancelaria w tym zakresie zapewnia pomoc mediacyjną osobom fizycznym, przedsiębiorcom i instytucjom.

Również w windykacji bankowej wiele spraw można załatwić w drodze negocjacji i poprzez podpisanie ugody, ale ważny jest czas działania, doświadczenie i profesjonalizm.

Kancelaria pomogła wielu klientom w odzyskaniu należności, a ponadto wspomaga dłużników w odzyskaniu dobrego imienia w negocjacjach z bankami, a także w odzyskaniu wiarygodnej historii w BIK.