Prawo medyczne

Specjalizacja 

Kancelaria oferuje pomoc pacjentom w zakresie uzyskania odszkodowań za błędy lekarskie, prowadzi sprawy karne lekarzy, doradza w zakresie wdrażania procedur minimalizujących ryzyko związane z wykonywaniem zawodu lekarza oraz zapewnia kompleksową i doraźną obsługę prawną zakładów opieki zdrowotnej.

Za błędy w sztuce medycznej, zaniedbanie lub błędną diagnozę placówki medycznej można wystąpić o odszkodowanie. Z roszczeniem odszkodowawczym występuje się wówczas do Ubezpieczyciela, związanego zawartą polisą OC z placówką zdrowia. Obowiązek posiadania takiej polisy nakłada umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. Fakt błędu medycznego należy dobrze udokumentować. Osoby poszkodowane powinny pozyskać kompletną i szczegółową dokumentację medyczną. Ważne jest odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji medycznej na etapie leczenia. Pamiętać trzeba także o skutkach i konsekwencjach zdarzenia, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na kwotę odszkodowania