Prawo karne

Kompleksowa obsługa

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego, jak również powoda cywilnego. Zapewnia pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu, udział w postępowaniu wykonawczym (np. sporządzanie wniosków o odroczenie czy przerwę w wykonaniu kary, wniosków o warunkowe, czy przedterminowe zwolnienie).

Osoby, którym grozi postawienie, bądź już postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa powinny niezwłocznie zadbać o profesjonalnego obrońcę. Wsparcie tego rodzaju powinno być świadczone niezwłocznie – należy bowiem pamiętać, iż nieznajomość prawa szkodzi. Z doświadczenia wynika, że często zdarza się, iż na etapie stawiania zarzutów, podejrzani pogrążają się, próbując udowadniać swoją niewinność bez adwokata i tym samym wyrządzają sobie nieodwracalne szkody.

Ponadto Kancelaria prowadzi szeroko pojęte doradztwo w zakresie prawnokarnych i karnoskarbowych aspektów działalności gospodarczej.