Prawo gospodarcze

Profesjonalne doradztwo

Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego.

W ramach obsługi Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez: udział w spotkaniach z klientami, opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów, porady i opinie prawne, udział w negocjacjach, reprezentowanie przedsiębiorców i przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych, reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.