Odszkodowania

Odszkodowania majątkowe

Kancelaria prowadzi sprawy o odzyskanie należnego odszkodowania na terenie całego kraju i Unii Europejskiej. Świadczy pomoc na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Zaniżanie wartości szkody przez firmy ubezpieczeniowe to niestety częsta praktyka – przy odpowiednim podejściu i zaangażowaniu osób zawodowo zajmujących się takimi zagadnieniami wiele takich spraw udaje się załatwić w drodze pozasądowych ugód.

Odszkodowania niemajątkowe

Kancelaria prowadzi sprawy o odzyskanie należnego odszkodowania na terenie całego kraju i Unii Europejskiej. Świadczy pomoc na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.